Liczba odwiedzin strony: 10796 Osób na stronie: 1
 

Lege Artis. Kancelaria radcy prawnego.
Przyborowska K.

 
 
Lege Artis. Kancelaria radcy prawnego.
Przyborowska K.
 
Grudziądzka 13
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 71 poz. 616 - Regulamin pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Ustala...
Monitor Polski 2007 Nr 85 poz. 904 - Zakres i warunki dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
UCHWAŁA Nr 258 RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 16 listopada 2007 r.) Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §   1.  1. Na realizację Małopolskiego Regionalnego...